Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Industrial MEP

Duurzame innovaties voor performante bedrijfsprocessen

Technieken in een industriële setting zijn technieken ‘next level’, zowel op het vlak van schaalgrootte, aanpak als complexiteit. Onze ervaring en expertise in uiteenlopende projecten en subsectoren van de industriële niche levert innovatieve kruisbestuivingen op die elk project naar een hoger niveau tillen. 

Wat?

Wat doen we?

Utilities van a tot z in greenfield- en brownfieldprojecten

We ontwerpen alle primaire en secundaire technische installaties die in een industrieel project cruciaal zijn:  van elektrische hoog/midden- en laagspanningsinstallaties tot datanetwerken, over luchtsystemen en algemene ventilatie, pers-, stikstof- en vacuüminstallaties, tot branddetectie en -bestrijdingssystemen. Uiteraard behoren ook de alomvattende koel- en verwarmingssystemen en hun mogelijke energiedragers (volgens geldende of opgegeven standaarden en normen), en installaties voor sanitaire toe- en afvoersystemen inclusief (waste) waterbehandeling tot ons spectrum. Alle nodige tie-ins worden hierna voorzien van de gevraagde utilities tot op de flens.

De automatisatie en instrumentatie (E&I) van de volledige MEP voorzien we op basis van PLC-sturing. Specifieke piping dossiers – van pipe spec tot ophanging en ondersteuning – verzorgen we volgens de geldende normen als EN, DIN, ANSI of ASTM. Dit doen we zowel voor nieuwe greenfieldprojecten, als voor de vaak veel complexere realiteit van het inpassen van nieuwe activiteiten, gebouwen en technieken in brownfieldontwikkelingen. We doen dit zowel voor de gebouw gerelateerde technieken als voor de proces lijn(en).

Duurzaamheid door hergebruik, circulariteit en flexibiliteit

Intern doen we niet aan greenwashing. We zetten volop in op duurzaamheid en full lifecycle design. Dat doen we door het aanpassen van (bestaande) systemen na grondige monitoring en analyse, hergebruik na behandeling van stoffen, materialen en afvalstromen, en door de recuperatie van energie uit aanwezige processen of "rest"stromen. Door deze aanpassingen en optimalisaties zorgen we voor een zo groen, efficiënt en gecombineerd mogelijke werking van de installaties. Door dit te koppelen aan alternatieve innoverende en duurzame technieken verkleinen we de ecologische voetafdruk van industriële processen in functie van de Europese CO2-neutraliteit in 2050, en dit alles volgens de ESG richtlijnen. Op die manier begeleiden en ondersteunen we de HSE manager binnen de organisatie. Daarnaast mikken we op maximale flexibiliteit en modulariteit van de systemen, om veranderende noden en wensen binnen een bedrijfscultuur of -site in de toekomst alle ruimte te geven met minimale tot geen bijkomende ingrepen, kosten en stilstanden van de productie site. 

Industriële sectoren en mogelijkheden

Onze technische en specifieke expertise in diverse materies is toepasbaar op uiteenlopende sectoren in de industrie. Dit gaat van voedings- en drankenindustrie met specifieke HACCP normering, over chemie en pharma met voorgeschreven standaarden en normen, specifieke technische installatie voor onderdelen van het process en grondige noodzaak van piping expertise, tot waste to energy projecten waar begin- tot eindstromen van deze sites worden (her)gebruikt met de nodige utilities die dit mogelijk maken. De mogelijkheden voor implementatie van onze kennis is eindeloos over de volledige levenscyclus van een project. Dit kan gaan van een (energie)audit via bv. pinch analyse met input voor duurzaamheid of optimalisatie van de werking, over een deelaspect als permit engineering, tot een full blown engineering design waarbij elke flow van analyse tot oplevering met monitoring wordt aangeboden. Daarnaast zijn zaken als relocatie engineering, energiemanagement, haalbaarheidsstudies, commissioning en monitoring, en betrouwbaarheidsstudies van installaties onderdeel van onze dienstverlening.

Hoe?

Hoe pakken we dit aan?

Van open blik en masterplan tot detail

Zowel bij het ontwerpen van een volledige site als bij de uitbreiding van één gebouw vertrekken we altijd met een open blik op de wensen van de klant. We denken op elk vlak en in elk stadium van het project mee. Waar nodig durven we ‘tegen-denken’ om zo het best mogelijke (sub)resultaat te behalen. Dit leidt in eerste instantie tot de opmaak van een algemeen masterplan, om te zorgen dat de globale principes en systemen op de totale site ook in de toekomst altijd bewaakt en bewaard blijven. Daarna bekijken we de installaties afzonderlijk, van gebouw- tot ruimte/elementniveau. Zo laten we niets aan het toeval over en zijn alle facetten van een project goed op elkaar afgestemd, met de nodige aandacht voor onderhoudsmanagement, toekomstplannen en uitbreidbaarheid.

Van haalbaarheidsstudies tot concrete optimalisaties

BM Engineering biedt dienstverlening aan in alle mogelijke fases van een project. Dit begint bij haalbaarheidsstudies tijdens de analysefase om de eerste ideeën voor een (ver)bouwproject af te toetsen, en gaat over in concepten ontwikkelen in een predesignfase (zowel in basic design (BDP), front end engineering (FEED) als permit engineering). Deze technische lijnen worden in detailengineering finaal uitgewerkt tot een aanbestedingsdossier voor procurement. Door onze onafhankelijke rol, geven we onpartijdig onze input op de aangeleverde offerte om zo de correcte keuzes te maken in functie van het project, het doel en het masterplan.  In uitvoering controleren we de werken, staan we de klant bij op het gebied van timing en financiën, stellen we FAT en SAT testprocedures op die we daarna ook opvolgen, begeleiden we de “droge en natte“ inbedrijfsstelling om daarna de opleveringen op te volgen en de installaties na ingebruikname verder te monitoren en te optimaliseren naar de wens van de klant.

Communicerende experten

We zetten volop in op de ontplooiing en continue opleiding van onze ingenieurs, designers en modelleurs. Zo kunnen we onze uiteenlopende expertise – mechanical, electrical, piping, automation, fire, BIM-management, execution engineering – op elk specifiek facet van een project maximaal inzetten. Een overkoepelende project manager zorgt intern voor leiding en coördinatie en is extern het SPOC voor de klant. We werken altijd van grof naar fijn, via blok - PFD naar PID schema's met de daarbij horende deliverables-equipment-I/O lijsten en BOD-CRS-URS en regelbeschrijvende nota's.

in essentiële deliverables en modellen (digital twin principe). Die laatste worden door onze BIM-modelleurs en -managers met de nodige detailgraad uitgewerkt volgens de actuele protocollen en normeringen. We hechten veel belang aan goede communicatie, zodat de klant permanent op de hoogte is van de ontwikkelingen in het project en er van beide kanten bijsturing mogelijk is om in elk opzicht tot het meest rendabele resultaat te komen.

De VOORDELEN van onze aanpak

  • We zijn communicatief, gestructureerd, daadkrachtig en hebben een complementaire technische expertise in de niche van industrial MEP. 
     
  • Onze aanpak wordt afgestemd op de noden en budget van de klant en leidt tot een kwalitatief sneller en kostenbewuster resultaat ifv het vooropgestelde project.    
     
  • De installaties die we ontwerpen zijn duurzaam, efficiënt en optimaal vooruitstrevend. Met de nodige aandacht voor onderhoud, uitbreiding en elimineren van stilstanden in de toekomst.  
     

 

De experts

Wie?

Dagelijks aanwezig op de werkvloer, en met hun complementaire kennis en ruime ervaring in diverse projecten, zijn onze experten de vlot aanspreekbare schakel tussen onze backoffice en uw project.

Alexander Demuynck
BU Director Industrial MEP - Partner
ad@bmengineering.be

“Onze aanpak vertrekt altijd van een langetermijnvisie, op maat van de klant en zijn (proces)installatie. Complexiteit zit in ons bloed en we zijn getriggerd om processen te analyseren, optimaliseren, ontwerpen en in de realiteit om te zetten.”

Alexander Demuynck
Business unit director Industrial MEP - partner

Keynote over industriële technieken?

Organiseert u een themadag of evenement waar de haven- en watergebonden projecten van de toekomst centraal staan, en bent u hiervoor nog op zoek naar sprekers? Geen theoretici met abstracte uiteenzettingen, maar experten die dagdagelijkse praktijkervaring hebben en de materie op het niveau van de doelgroep op een boeiende manier kunnen brengen? Contacteer ons!

CONTACTEER ONS

Stuur ons via het formulier hieronder een bericht en we komen zo snel mogelijk bij jou terug.

Kies je service
Ik ga akkoord met het privacybeleid.

Steven Beirinckx
CEO - Managing partner
sb@bmengineering.be

Alexander Demuynck
BU Director Industrial MEP - Partner
ad@bmengineering.be

BM Engineering Hoofdkantoor

Beneluxlaan 1A
8500 Kortrijk
tel +32(0)56 28 26 20
info@bmengineering.be