Collectief BEO-veld is start van Wevelgemse lokale energiegemeenschap

In Wevelgem zorgt een gemeenschappelijk energieveld straks voor de verwarming en koeling van bestaande en nog te bouwen publieke en semi-publieke gebouwen. Het gemeentebestuur zet zo samen met Intercommunale Leiedal in op het energieneutraal maken van de regio tegen 2050. BM Engineering zorgde niet alleen voor het technisch ontwerp, maar onderzocht ook de financiële haalbaarheid van dit ambitieus project.

De site situeert zich in de campusomgeving in het centrum van Wevelgem, palend aan de Kloosterstraat en de Deken Jonckheerestraat. Deze zone past perfect in de masterplanning van de Zuid-West-Vlaamse intercommunale voor streekontwikkeling Leiedal, die sterk inzet op ontharding van de publieke ruimte om zowel de woonkwaliteit als de waterhuishouding gevoelig te verbeteren.

Complementaire vraag

Vanuit een nieuw aangelegd collectief BEO-veld met 112 boorgaten van 60 meter diep zullen via een warmtenet op lage temperatuur in een eerste fase het Sociaal Huis, de gebouwen van het Katholiek Basisonderwijs Guldenberg en het Woonzorgcentrum Sint-Camillus met assistentiewoningen worden verwarmd en in de zomer passief worden gekoeld.

Op basis van onze ervaringen uit diverse eerdere projecten maakten we voorspellingen van de toekomstige energieverbruiken van de bestaande en de nog te realiseren gebouwen om het BEO-veld en het warmtenet te ontwerpen. Daarbij keken we ook voor optimalisatie van de energievraag op basis van complementariteit, waarbij een grotere warmtevraag van één gebouw in het BEO-veld geneutraliseerd wordt door de kleinere warmtevraag van een ander gebouw.

Lokale energiegemeenschap

Via het Europese Interregproject LECSEA faciliteert Leiedal de oprichting van lokale energiegemeenschappen. Het geeft burgers, overheden en bedrijven de kans om actief te participeren in de energievoorzieningen. Via een recht van opstal stellen het gemeente- en OCMW-bestuur van Wevelgem de grond voor het BEO-veld ter beschikking aan Leiedal, dat de investeringskost draagt en minstens 5 en maximaal 12 jaar eigenaar blijft. In die periode zal de intercommunale haar kennis en expertise inzetten om een echte lokale energiegemeenschap op te richten. BM Engineering zorgt met het onderzoeken van de financiële haalbaarheid ervan ook op dit vlak voor ondersteuning.

 

Bouwpartners:

  • Intercommunale Leiedal (Kortrijk) – bouwheer
  • Gemeentebestuur Wevelgem
  • Climadrill – aannemer geothermie
  • Deloitte (Kortrijk) – uittekenen juridisch-organisatorisch model
  • Studiebureau Demey (Roeselare) – studiebureau infrastructuur
  • BM Engineering (Kortrijk) – studiebureau speciale technieken (onderzoek technische en financiële haalbaarheid)