NMBS Loods - Kortrijk Weide

Datum:
2016-2018. Voorlopige oplevering: 09/05/2018 - Definitieve oplevering: 12/11/2020
Code:
16.064T
Architect:
Goedefroo + Goedefroo
Bouwheer:
Stad Kortrijk
Technologisch starter- en innovatiecentrum voor jonge talenten. Dat zal focussen op innovatie door digitale technologie en op de ondersteuning van de maakeconomie en creatieve starters.

Gegevens project:

  • Oppervlakte gebouw: +/- 2.200m²
  • Raming technieken: 867.184 € excl. Btw en erelonen
  • Totaal aandeel technieken: 864.876 € excl. BTW en erelonen

Beschrijving:

Renovatie en transformatie van de oude NMBS goederenloods tot een culturele, innovatieve, levendige en multifunctionele ontmoetingsplaats.
In samenwerking met het stadsbestuur werd het programma verfijnd tot een mix van verschillende functies die ten dienste staan van tentoonstellingen, start-ups en diensten van gevestigde bedrijven.

De opdeling van de technieken gebeurde in overeenstemming met het bouwprogramma (programma van eisen) van de bestaande architectuur.
Het concept werd via een architectuurwedstrijd voorgesteld aan het bestuur en als winnend concept gekozen.

Vooreerst werd de thermische schil bestudeerd om daarna op een gepaste wijze gerenoveerd te worden, dit met behoud van de aanwezige dakstructuur.

Een combinatie van een basisverwarming (vloerverwarming) met snel reagerende sturingspanelen zorgt voor een optimaal warmtecomfort. De warmte wordt centraal afgetapt van het stadswarmtenet, een duurzame oplossing die de verbruikskosten, de installatiekosten en de facilitaire kosten beperkt.

Het zomercomfort gebeurt door de vloerverwarming om te schakelen naar een vloerkoelingssyteem.
Om deze koeling aan te maken wordt gebruik gemaakt van een centrale warmtepomp.

De luchtkwaliteit in de ruimte is gegarandeerd door een systeem D ventilatie met CO2 overwaking.
Het geheel van kanalen en sturingspanelen voor de andere technieken werd geïntegreerd in de bestaande structuren.
Een gedetailleerde overwaking door middel van een gecentraliseerd gebouwbeheerssyteem zorgt voor facilitaire diensten en een flexibele herindeling.