Sneller zicht op budget kelder dankzij koppeling prijsraming-BIM

Het ontwerp van een kelder optimaliseren door in een vroeg stadium al te beschikken over correcte prijsinformatie per variant? Het kan voortaan bij BM Engineering dankzij de koppeling van een BIM-model LOD200 met ramingsprijzen.

08/04/2020

Sneller zicht op budget kelder dankzij koppeling prijsraming-BIM

Het ontwerp van een kelder optimaliseren door in een vroeg stadium al te beschikken over correcte prijsinformatie per variant? Het kan voortaan bij BM Engineering dankzij de koppeling van een BIM-model LOD200 met ramingsprijzen.

In een bouwproject krijgt de bouwheer traditioneel laat – meestal pas na de aanbesteding – zicht op concrete prijzen. Toch is het dan al te laat om nog te besparen en is er al veel werk geleverd. Het is daarom belangrijk dat er in de conceptuele fase – op het moment dat er beslissingen worden genomen – budgettair beter inzicht komt zodat men keuzes kan maken op basis van objectieve parameters.

Onze BIM-‘bibliotheek’ was al automatisch gekoppeld aan verzamelde ramingsprijzen van gedetailleerde meetstaten (LOD300). Daardoor kregen we na het opmaken van een modelaanbesteding steeds een snelle en correctere ramingsprijs. Nu werd deze methodiek echter uitgebreid naar een meer summiere BIM-ontwerpbibliotheek (LOD200) met elementen van kelders. Die blijft echter gekoppeld aan onze database van ramingsprijzen.

De prijs van een kelder heeft vooral te maken met stabiliteitstechnische factoren zoals grondkering, bemaling, trekankers en wapening.