WZC + LDC Merelbeke

Poelstraat 37, 9820 Merelbeke
Datum:
2017-2020, voorlopige opleveringen: Dienstencentrum 30/11/18 -- WZC 02/06/2020
Code:
14093
Sectoren:
Architect:
GWM Architecten bvba - Gent
Bouwheer:
OCMW Merelbeke - Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke
Budget:
Gunning 23.000.000 € - netto bouwkost: 21.000.000 € - technieken: 5.500.000 € incl Lift - stabiliteit: 3.093.000 €

Reorganisatie van de site met vervangingsnieuwbouw voor de bestaande infrastructuren van het huidig woonzorgcentrum en uitbreiding van de huidige voorzieningen en capaciteit.
Oppervlakte totale site: 25.850m2
Bewoonbare oppervlakte: 12.000 m2

Lokaal dienstencentrum: 2 bouwlagen. Totale oppervlakte 1.460 m2

WZC: kelder + 3 bouwlagen + technisch verdiep

  • 142 kamers + dagverzorgingscentrum met 25 dagopvangplaatsen
  • 1 crisisopvangkamer
  • 5 aanleunflats ( bouwlaag)

Dit project werd gesubsidieerd.

Algemeen

OCMW Merelbeke bouwde aan de Poelstraat en Kloosterstraat een nieuw woonzorgcentrum
Berkenhof met daarnaast een nieuw lokaal dienstencentrum. Het woonzorgcentrum is opgedeeld in
twee vleugels en omvat telkens 3 bouwlagen om een huiselijke sfeer te creëren. De beide vleugels
zijn verbonden met overdekte wandelpaden. Ze beschikken daarnaast ook over een gemeenschappelijke kelderruimte.
In deze ruimte bevinden zich o.a. warme keukens en kleedruimtes voor de werknemers.

Het gebouw biedt plaats aan 142 bewoners waarvan 6 in kortverblijf en dagopvang voor 30
personen. Verder werden ook 5 aanleunflats voorzien met 2 slaapkamers voor koppels waarvan één
van de partners eigenlijk nog thuis kan blijven wonen. Die wooneenheden hebben een eigen
voordeur. Echter is één van de slaapkamers bereikbaar vanuit het woonzorgcentrum, om zorgen toe
te dienen.

Het volledige woonzorgcentrum wordt opgedeeld in kleinere leefgemeenschappen van een 15-tal
bewoners om het zo aangenaam mogelijk te maken. Elke afdeling krijgt een eigen zit- en eethoek. De
afdelingen worden gescheiden door centrale verpleegposten. Door het kronkelende design van beide
vleugels lijken de gangen minder lang en het gebouw minder massief. Een deel van de kamers aan de
Kloosterstraat kijkt uit op de school aan de overkant van de straat, waardoor er interactie is tussen
de verschillende generaties.
Elke kamer omvat één grote ruimte en een afzonderlijke sanitaire ruimte. De kamers hebben geen
douche ter beschikking. Er werd geopteerd voor een gemeenschappelijke wellnessruimte waar de
bewoners kunnen genieten van een douche of een bad. Deze keuze maakte het ook mogelijk om de
kamers dubbel zo groot te kunnen maken.

De oude vleugels worden afgebroken en maken plaats voor een groene oase. Ook het
oorspronkelijke lokale dienstencentrum is verdwenen. Een nieuw LDC werd opgetrokken achter het
administratieve gebouw. Een groter gebouw met sociaal restaurant en ruime vergaderzalen. Alleen
de Zilverberk, de afdeling voor demente bewoners, blijft voorlopig behouden.

Stabiliteit

Zone WZC

In de bovenbouw werd in de zones van de woonvertrekken predallen gebruikt. In de gangzone was
de overspanning kleiner, hier werd overgegaan naar dunnere predallen. Op deze manier was er ook
meer ruimte in het vals plafond in functie van de technieken.
De woonvertrekken bevinden zich in 2 ‘vleugels’, deze vleugels werden verbonden met elkaar door
een inkom- en administratiegedeelte. In dit deel waren de overspanning dermate groot dat er
overgegaan is naar voorgespannen welfsels. In de druklaag van de welfsels zit kettingwapening zodat we van de welfsels gebruik konden maken voor het overbrengen van de windlasten naar betonwanden.
Het project is deels onderkelderd en deels gefundeerd op het maaiveld.
In het deel van de kelder zetten we aan op een goede draagkrachtige laag en er is ontlasting van de
grond door de uitgraving. Dit zorgt ervoor dat we kunnen fundering op een algemene
funderingsplaat.
De fundering op maaiveldniveau zet aan op slechte draagkrachtige grond en er kan niet gerekend
worden op ontlasting van de grond door uitgraving. In deze zone wordt een paalfundering gebruikt.
Omdat er 2 verschillende funderingstypes gebruikt zijn, zal er ook een andere zetting zijn. Om deze
reden wordt er een zettingsvoeg voorzien in de overgang tussen het fundering op palen en de kelder.

Zone LDC

Als dak worden er houten gelamelleerde spanten gebruikt.
De ruwbouwstructuur werd zo veel mogelijk in prefab uitgewerkt. De vloerplaten zijn voorgespannen
welfsels.
De voorgespannen welfsels en het houten dak zorgen voor een lichte structuur, waardoor het
mogelijk was om op maaiveldniveau aan te zetten op een algemene funderingsplaat.

Technieken

Algemeen

Er werd gestreefd naar een duurzaam en energiezuinig gebouw.
Hiertoe werd de energievraag zoveel mogelijk beperkt.
Verder was er veel aandacht voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen (PV-panelen) en
een efficiënt gebruik van fossiele energiebronnen.

Zone WZC

In de kelder is er een centrale stookplaats voorzien.
Deze staat in voor de productie van sanitair warm water en verwarming van het volledige WZC.
De aanleunflats zijn tevens aangesloten op de centrale stookplaats.
Verdeling van het sanitair warm water gebeurt via een kringleiding doorheen het gebouw, waarop
alle warmwaterpunten aangesloten zijn.
De sanitaire installatie werd volledig legionellavrij ontworpen.
Er werd regenwater opgevangen en herbruikt.
De toiletten werden grotendeels aangesloten op regenwater.
De koelvraag werd beperkt door het toepassen van passieve maatregelen zoals o.a. zonwering en nachtventilatie.
Er is een mix van afgiftesystemen voorzien, afhankelijk van de type ruimte.
De kamers en de kleedkamers worden via radiatoren verwarmd.
De gangzones worden op een basistemperatuur gehouden via vloerverwarming.
De leefruimtes worden geklimatiseerd d.m.v. een basisvloerverwarming aangevuld met
ventiloconvectoren, die instaan voor bijverwarming en koeling.
Het volledige gebouw wordt via systeem D geventileerd.
Er zijn luchtgroepen voorzien in de kelder en op het technisch niveaus (op de daken).
De aanleunflats hebben een gemeenschappelijke luchtgroep, voorzien in hun eigen
gemeenschappelijk technisch lokaal.
De luchtgroepen zijn telkens voorzien van een verwarmingsbatterij, die de minimum
inblaastemperatuur in de winter garanderen.
De grootkeuken is voorzien van een volledige dampkapinstallatie.
Hiertoe werden de nodige luchtgroepen voorzien.
Op de site werd een nieuwe hoogspanningscabine voorzien.
Deze staat in voor de voeding van de nieuwe gebouwen en de bestaande gebouwen op de site.
Er werden energiezuinige materialen gebruikt.
Er werd overal ledverlichting voorzien.
De kamers en de gemene delen werden uitgerust met een oproepsysteem.
In de leefruimtes werden audio- en beeldinstallaties voorzien.
Het gebouw is uitgerust met een volledig toegangscontrolesysteem.
Op het dak van het WZC werden PV-panelen voorzien.

Zone LDC

In het LDC werd een aparte stookplaats voorzien op het gelijkvloers.
Deze staat in voor de productie van sanitair warm water en verwarming van het volledige LDC.
Verdeling van het sanitair warm water gebeurt via een kringleiding doorheen het gebouw, waarop
alle warmwaterpunten aangesloten zijn.
De sanitaire installatie werd volledig legionellavrij ontworpen.
Er werd regenwater opgevangen en hergebruikt.
De toiletten werden aangesloten op regenwater.
De koelvraag werd beperkt door het toepassen van passieve maatregelen zoals o.a. zonwering en
nachtventilatie.
Alle ruimtes worden op een basistemperatuur gehouden via vloerverwarming.
De individuele kantoren en leslokalen worden geklimatiseerd d.m.v. een basisvloerverwarming
aangevuld met ventiloconvectoren, die instaan voor bijverwarming en koeling.
Het volledige gebouw wordt via systeem D geventileerd.
Op niveau +1 werden er 2 luchtgroepen voorzien.
De luchtgroepen zijn telkens voorzien van een verwarmingsbatterij en een koelbatterij.
Op het gelijkvloers is er een keuken met dampkapinstallatie voorzien. Hiertoe werd er een extractieen pulsiegroep voorzien.
Het LDC werd aangesloten op de nieuwe hoogspanningscabine.
Er werden energiezuinige materialen gebruikt.
Er werd overal ledverlichting voorzien.
De gemene delen werden uitgerust met een oproepsysteem.
In de leefruimtes werden audio installaties voorzien.
Het gebouw is uitgerust met een volledige toegangscontrolesysteem.