SVM Blankenberge

Zuidlaan 70 - Blankenberge
Datum:
Voorlopige oplevering: 30/05/2017
Code:
12.076 / 12.077
Sectoren:
Architect:
Architecten Vande Kerckhove i.s.m. aRCHITEC
Bouwheer:
DBFM Scholen van Morgen - Sint Joost ten Node
Budget:
Totale kostprijs: € 6.354.125 excl BTW en erelonen

Gunningsbedrag: 6.000.000 € excl. BTW en erelonen
Totale kostprijs bij eindafrekening: 6.354.125 € excl. BTW en erelonen
Aandeel technieken: 960.000 € excl. BTW en erelonen
Voorziene uitvoeringstermijn: 2012 (architect) - 2017
Werkelijke uitvoeringstermijn: 10/2013- 30/05/2017 
Voorlopige oplevering: 30/05/2017
Definitieve oplevering: 04/07/2019

Aanpak

Voor het DBM-project (design, build and maintainance) De Zandschool Blankenberge van Scholen van Morgen, werden Architecten Vande Kerckhove en aRCHITEC i.s.m. studiebureau BM Engineering aangesteld voor het maken van het ontwerp. In nauwe samenwerking met de architecten werden de meest economische structuren ontworpen i.f.v. de architectuur. De DBM-aannemer was verantwoordelijk voor het opstellen van de uitvoeringstudie en -plannen. BM Engineering bleef echter instaan voor de controle, het sturen en het bijsturen van deze uitvoeringstudie. In samenspraak met Architecten Vande Kerckhove en aRCHITEC werd gestreefd naar het meest economisch structuurontwerp voor dit project. Dankzij ons aanbod van zowel de studies speciale technieken alsook de studie stabiliteit, kon bovendien een groot deel structuur afgestemd worden op de interactie met technische installaties wat een voordeel was naar de uiteindelijke uitvoering van het project toe.

Concept HVAC: ventilatie, verwarming en koeling

De verwarming van de klassen gebeurt door radiatoren, geselecteerd op lage temperatuur. De klassen worden geventileerd door een vraaggestuurd systeem D. Voortdurend wordt er op elke verdiepingsvleugel  de nood aan verse lucht gemeten, om het correcte debiet te pulseren (Variable Air volume).

De verwarming van de polyvalente ruimte en bewegingsruimtes  gebeurt via vloerverwarming De vloerverwarming zorgt voor een constante basistemperatuur. Het dynamisch naverwarmen gebeurt  d.m.v. de ventilatie. Er worden dus aparte ventilatiegroepen voorzien voor elke polyvalente ruimte.

De overige lokalen worden verwarmd via radiatoren op een laag temperatuursregime. De ventilatie van deze lokalen gebeurt door een tweede luchtgroep.