Pleinschool

Plein 14 - Kortrijk

Sectoren

Diensten

Speciale technieken

Omschrijving

Totaalrenovatie bestaand schoolgebouw

Bruto-oppervlakte: 6000m²

Project gesubsidieerd door AGION

Architect

Vande Kerckhove Architecten - Heule

Bouwheer

DPSA - Kortrijk

Datum

Voorlopige oplevering augustus 2018

Budget

€ 6.000.000

Het project werd architecturaal ontworpen door AVDK en ging van start in 2012 en werd in het najaar 2018 voorlopig opgeleverd. Dat subsidies voor nieuwbouw en renovatie van scholen gefaseerd vrijkomen, zorgde voor die lange looptijd. Het voordeel was echter dat ondertussen ook de speciale technieken verder evolueerden, zodat in elke fase telkens opnieuw voor de meest optimale oplossing kon worden gekozen.

 

Dat het schoolbestuur koos voor een holistische benadering waar diverse partners aan meewerkten, zorgde mee voor het kwalitatieve eindresultaat. Daarbij stond het evenwicht tussen de historische waarde en de integratie van de nieuwste technieken voorop. Dit zorgt zowel voor een optimale omgeving om les te geven als voor een aangenaam en stimulerend kader om les te volgen. Het succes van die aanpak is nu al zichtbaar in stijgende leerlingenaantallen, maar zal door de energetische ingrepen uiteraard ook vruchten afwerpen op budgettair vlak.

 

Opdelen campus

 

Op de campus zijn diverse gebouwen ingeplant – een lagere en een middelbare school, een cultureel centrum, een historische kapel, refters en sporthallen – die allemaal aan verschillende gebruikers zijn toegewezen. In een eerste fase werden de historisch verweven technische installaties losgekoppeld zodat de verschillende entiteiten onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren en bepaalde delen konden worden verkocht.

 

Verminderen van de energievraag en oververhitting vermijden

 

Daarna gingen we voor de gebouwen van de middelbare school op basis van de principes van de Trias Energetica na welke maatregelen nodig waren om de duurzaamheid te verhogen. Om de energievraag te beperken, werd eerst de thermische isolatie van de bouwschil versterkt.

 

Daarna werd op een slimme manier ingespeeld op de fysieke eigenschappen van de gebouwen, die ruim bemeten zijn voor de hedendaagse schoolfunctie. De schoolgangen worden niet opgewarmd maar als thermische buffers gebruikt tussen de klaslokalen en de buitenomgeving.

 

Lokale stralingswarmte zorgt er in de winter voor dat de klassen comfortabel warm zijn. Door de hoge plafonds van de klaslokalen te behouden, wordt bovendien oververhitting in de zomer – een probleem in veel vernieuwde schoolgebouwen – tegengegaan.

 

Door deze visie ligt het thermisch vermogen van de nieuwe hvac-installatie liefst 33 procent lager dan de vorige, wat een aanzienlijke besparing zal opleveren. Met het oog op de toekomst is ook voorzien dat de installatie op een eventueel stadswarmtenet kan worden aangekoppeld.

 

Ook elektriciteit en verlichting up-to-date

 

In een tweede en derde fase van het project werden respectievelijk de basiselektriciteit en de verlichting volledig vernieuwd. Ook hier speelde de lange duur van het project in het voordeel van de bouwheer. De uiteindelijke uitvoering van de verlichting is immers in niets te vergelijken met de oorspronkelijke plannen, omwille van de razendsnelle evolutie in de verlichtingswereld. Met al deze ingrepen is de Pleinschool dus niet alleen didactisch, maar ook energetisch en op het vlak van gebruikscomfort helemaal klaar voor de toekomst!

 

Foto's: Felix & Partners - Arnout Fonck

logo.svg

Pleinschool

Pleinschool
Pleinschool
Pleinschool
Pleinschool
Pleinschool
Pleinschool
Pleinschool

Locatie

Plein 14 - Kortrijk

Architect

Vande Kerckhove Architecten - Heule

Bouwheer

DPSA - Kortrijk

Datum

Voorlopige oplevering augustus 2018

Diensten

Speciale technieken

Budget

€ 6.000.000

Korte omschrijving

Totaalrenovatie bestaand schoolgebouw

Bruto-oppervlakte: 6000m²

Project gesubsidieerd door AGION

Omschrijving

Het project werd architecturaal ontworpen door AVDK en ging van start in 2012 en werd in het najaar 2018 voorlopig opgeleverd. Dat subsidies voor nieuwbouw en renovatie van scholen gefaseerd vrijkomen, zorgde voor die lange looptijd. Het voordeel was echter dat ondertussen ook de speciale technieken verder evolueerden, zodat in elke fase telkens opnieuw voor de meest optimale oplossing kon worden gekozen.

 

Dat het schoolbestuur koos voor een holistische benadering waar diverse partners aan meewerkten, zorgde mee voor het kwalitatieve eindresultaat. Daarbij stond het evenwicht tussen de historische waarde en de integratie van de nieuwste technieken voorop. Dit zorgt zowel voor een optimale omgeving om les te geven als voor een aangenaam en stimulerend kader om les te volgen. Het succes van die aanpak is nu al zichtbaar in stijgende leerlingenaantallen, maar zal door de energetische ingrepen uiteraard ook vruchten afwerpen op budgettair vlak.

 

Opdelen campus

 

Op de campus zijn diverse gebouwen ingeplant – een lagere en een middelbare school, een cultureel centrum, een historische kapel, refters en sporthallen – die allemaal aan verschillende gebruikers zijn toegewezen. In een eerste fase werden de historisch verweven technische installaties losgekoppeld zodat de verschillende entiteiten onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren en bepaalde delen konden worden verkocht.

 

Verminderen van de energievraag en oververhitting vermijden

 

Daarna gingen we voor de gebouwen van de middelbare school op basis van de principes van de Trias Energetica na welke maatregelen nodig waren om de duurzaamheid te verhogen. Om de energievraag te beperken, werd eerst de thermische isolatie van de bouwschil versterkt.

 

Daarna werd op een slimme manier ingespeeld op de fysieke eigenschappen van de gebouwen, die ruim bemeten zijn voor de hedendaagse schoolfunctie. De schoolgangen worden niet opgewarmd maar als thermische buffers gebruikt tussen de klaslokalen en de buitenomgeving.

 

Lokale stralingswarmte zorgt er in de winter voor dat de klassen comfortabel warm zijn. Door de hoge plafonds van de klaslokalen te behouden, wordt bovendien oververhitting in de zomer – een probleem in veel vernieuwde schoolgebouwen – tegengegaan.

 

Door deze visie ligt het thermisch vermogen van de nieuwe hvac-installatie liefst 33 procent lager dan de vorige, wat een aanzienlijke besparing zal opleveren. Met het oog op de toekomst is ook voorzien dat de installatie op een eventueel stadswarmtenet kan worden aangekoppeld.

 

Ook elektriciteit en verlichting up-to-date

 

In een tweede en derde fase van het project werden respectievelijk de basiselektriciteit en de verlichting volledig vernieuwd. Ook hier speelde de lange duur van het project in het voordeel van de bouwheer. De uiteindelijke uitvoering van de verlichting is immers in niets te vergelijken met de oorspronkelijke plannen, omwille van de razendsnelle evolutie in de verlichtingswereld. Met al deze ingrepen is de Pleinschool dus niet alleen didactisch, maar ook energetisch en op het vlak van gebruikscomfort helemaal klaar voor de toekomst!

 

Foto's: Felix & Partners - Arnout Fonck

BM ENGINEERING | Beneluxlaan 1A | 8500 Kortrijk
tel +32(0)56 28 26 20 | info@bmengineering.be