Project Engineering

Voor uw industrieel bouwproject kunnen wij u, bovenop de stabiliteitsstudie, tevens het volledige ontwerpproces aanbieden waardoor studie en ontwerpactiviteiten vanaf de aanvang sterk verweven zijn. Door integratie van deze beiden diensten kan reeds vanaf de voorstudie een budgetvriendelijke oplossing worden uitgewerkt met steeds oog op beperken van de uitvoeringstermijn.

 

Al onze projecten verlopen volgens een vooraf bepaald schema, zodat u op elk moment weet wat er moet gebeuren. Eerst staan wij in voor een basisontwerp, met voorstudie, voorbereidende besprekingen met overheidsdiensten, budgettering en aanvraag voor de omgevingsvergunning. Vervolgens volgt de opmaak van het aanbestedingsdossier. Ten slotte starten wij onze uitvoeringsstudie, met werfopvolging en budgetcontrole.