On- & Offshore

Reeds meer dan 25 jaar behoort het ontwerp en de uitvoeringsstudie van waterbouwkundige constructies zoals kaaimuren, aanlegsteigers, meerpalen, dukdalven, vlotpontons en remwerken tot één van onze kernactiviteiten.

 

Wij verzorgen de detailstudies of totaalopdrachten voor nieuwe aanmeerfaciliteiten alsook van de eventueel vereiste capaciteitsvergroting van uw steiger, dit zowel in binnen- als in buitenland.

 

Onze jarenlange ervaring laat ons toe om, na capaciteitsbepaling van uw aanlegplaats, een optimalisatiestudie uit te voeren van de eventueel vereiste aanpassingswerken.

 

Alle studies worden uitgevoerd overeenkomstig internationale publicaties, gebruik makend van gespecialiseerde software ter bepaling van belastingen (wind, stroming, voorbijvarende schepen, enz.) op de waterbouwkundige constructiedelen. Indien gewenst voeren we zelf het onafhankelijk duikonderzoek uit ter controle van de onder water gelegen delen.

 

Op uw verzoek leveren wij u de detailstudie van de nieuwe spoor- en kraanbaanfunderingen, aangevuld met het opmaken van lastenboek en gedetailleerde meetstaat, de ontwerpplannen, uitvoeringsdetails en het toezicht op de uitvoering der werken.

 

Wij hebben een ruime ervaring bij de studie van speciale funderingstechnieken en het dimensioneren van grondkeringen. Alle berekeningen worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende Eurocodes. Voor waterkerende constructies verwijzen we naar onze rubriek waterbouwkunde.