Civil Engineering

De afdeling Civil Engineering zorgt voor het ontwerp, de studie en de projectengineering van zowel infrastructuurwerken, burgerlijke bouwkunde als tankenparken.

 

Bij infrastructuurwerken spreken we over ontwerpen, uitvoeringsstudies en projectcoördinatie voor rioleringen, wegen en grote verharde oppervlakten (met oplossingen naar waterbuffering en –infiltratie) en voor het aanleggen van spoorinfrastructuur. Bij burgerlijke bouwkunde maken we voor betonnen kunstwerken zoals tunnels, kaaimuren, kespbalken, lozingsconstructies, pompkelders en waterproductiecentra het ontwerp en/of de uitvoeringsstudies op. Bij het bouwen van tankenparken vertrekken we van het ontwerp en zorgen we voor de integratie van alle bouwkundige constructies, de civieltechnische studies en een doorgedreven opvolging van de werken.