Over Studiebureel Stranger

Eind september 2018 nam BM Engineering Studiebureel Stranger BVBA over. Het studiebureau, opgericht in 1973, is een onafhankelijk bouwkundig ingenieursbureau met een breed spectrum van activiteiten op gebied van structurele engineering, waterbouwkunde en industrieel ontwerp.

 

Onder meer kaaimuren, aanlegsteigers, meerpalen, dukdalven, vlotpontons, gangway’s, aanmeerconstructies  en remwerken behoren tot onze specialiteiten. Of u nu een detailstudie wilt laten uitvoeren voor een van de deelaspecten van uw project of u wenst een totaalopdracht, zoals een capaciteitsvergroting van uw schipverladingen, wij zorgen voor een civiele dienstverlening op maat. Wij verzorgen een onafhankelijk duikonderzoek ter verificatie van de onder water gelegen constructiedelen. Alle studies worden uitgevoerd overeenkomstig internationale publicaties, gebruik makend van gespecialiseerde software ter bepaling van de belastingen (wind, stroming, voorbijvarende schepen, enz.) bij het aanmeren van schepen.

Een optimale service wordt nagestreefd door gemotiveerde en deskundige medewerkers, gericht op snelle interventies. Hiertoe kunnen we ons beroepen op een ruime ervaring en maken we gebruik van de meest geavanceerde technische middelen en software.

 

Integratie van engineering en ontwerpactiviteiten zorgen vanaf de start voor een doordacht rationeel concept en voor optimalisatie waarbij functionaliteit centraal staat.

 

Studiebureel Stranger blijft actief onder de huidige naam en vanuit de Berchemlei 75 in Antwerpen. De 4 teamleden worden voortaan aangestuurd door Steven Vanpoucke, jr. vennoot bij BM Engineering.

Kernactiviteiten

On- & Offshore

Reeds meer dan 25 jaar behoort het ontwerp en de uitvoeringsstudie van waterbouwkundige constructies zoals kaaimuren, aanlegsteigers, meerpalen, dukdalven, vlotpontons en remwerken tot één van onze kernactiviteiten.

 

Op uw verzoek leveren wij u de detailstudie van de nieuwe spoor- en kraanbaanfunderingen, aangevuld met het opmaken van lastenboek en gedetailleerde meetstaat, de ontwerpplannen, uitvoeringsdetails en het toezicht op de uitvoering der werken.

Civil Engineering

De afdeling Civil Engineering zorgt voor het ontwerp, de studie en de projectengineering van zowel infrastructuurwerken, burgerlijke bouwkunde als tankenparken.

Project Engineering

Voor uw industrieel bouwproject kunnen wij u, bovenop de stabiliteitsstudie, tevens het volledige ontwerpproces aanbieden waardoor studie en ontwerpactiviteiten vanaf de aanvang sterk verweven zijn. Door integratie van deze beiden diensten kan reeds vanaf de voorstudie een budgetvriendelijke oplossing worden uitgewerkt met steeds oog op beperken van de uitvoeringstermijn.

Explosievrij bouwen

Controlekamers, onderstation en kantoorgebouwen, blootgesteld aan mogelijke Vapour Cloud Explosions (VCE) of BLEVE’s, dienen ter bescherming van personeel en apparatuur explosievrij te worden geconcipieerd. Ook de toenemende terroristische dreigingen vereisen een explosiebestendigheid van gebouwen en constructies van diverse aard. Wij stellen U onze kennis ter beschikking voor de blast-proof engineering van deze belangrijke constructies.