Stabiliteit

De afdeling stabiliteit zet de creativiteit van de architect om in een ontwerp dat in de praktijk gerealiseerd kan worden. Het resultaat van de stabiliteitsstudies is in een bouwproject dan ook echt tastbaar. BM Engineering werkt al sinds 1960 aan stabiele fundamenten en betrouwbare constructies in heel uiteenlopende en vaak uitdagende projecten.

Onze medewerkers maken stabiliteitsstudies van zowel funderingen, beton- (ter plaatse gestort of in prefabelementen) als staal- en houtstructuren. Teams van ingenieurs en tekenaars, met een dynamische mix van ervaring en creativiteit, zorgen voor een onbetwistbare meerwaarde, zowel bij technisch complexe en omvangrijke werven als bij een eenvoudige verbouwing of de berekening van een funderingsplaat.

 

In een eerste bespreking wordt het voorontwerp van de architect getoetst aan een juist verwachtingspatroon op het vlak van stabiliteit. Dit leidt tot een plan dat samen met de bouwaanvraag wordt ingediend. Daarna wordt de lastendaling van heel het gebouw – van boven naar beneden – tot in detail berekend. In samenspraak met de architect wordt een BIM-model opgemaakt waaruit een bekistingsplan, een meetstaat en een bestek worden afgeleid.

Na toewijzing van de werken worden de structuur en de te volgen principes besproken met de aannemer en staan we de bouwheer en de architect bij met deskundig advies. Vanaf de opstart van de werf worden de wapeningsplannen van alle betonelementen verder uitgewerkt, worden de werken opgevolgd en bewaken onze medewerkers de kwaliteit van de uitvoering. Eens de ruwbouw is afgewerkt en opgeleverd, wordt een gedetailleerde afrekening gemaakt.

 

Binnen de afdeling stabiliteit is er ook een specialisatie rond prefab gegroeid. Bouwen met prefabelementen maakt steeds meer opgang. Minder beton ter plaatse moeten storten, betekent immers minder afhankelijk zijn van de wisselende weersomstandigheden. Het zorgt voor het industrialiseren van het productieproces van een gebouw. BM Engineering ontwerpt het volledige productieplan in een 3D BIM-model, en leidt daar productiefiches per onderdeel van af. Het leert ons als ingenieursbureau nog meer aandacht te besteden aan details die de efficiëntie van de uitvoering kunnen verbeteren.

Projecten

Skyline

Lotus Bakeries

Cameleon - New Retail

Aurubis