Speciale technieken

Zorgvuldig ontworpen en economisch gedimensioneerde technieken zijn in grote mate bepalend voor een optimaal woon- en werkcomfort in een gebouw. Op basis van haalbaarheidsanalyses stellen we duurzame oplossingen voor. BM Engineering gaat er prat op geen studies uit te besteden maar alle kennis zelf op te bouwen door het realiseren van projecten in diverse sectoren.

Verwarming, koeling, ventilatie, verlichting, ICT, sanitaire en elektrische installaties moeten perfect aansluiten bij de huidige en toekomstige noden van de gebruikers. De kwaliteit van onze ontwerpen staat daarbij voorop. Daarvoor nemen we niet enkel de tijd om de verwachtingen van de opdrachtgever nauwgezet te kunnen inschatten. We laten ons ook ondersteunen door de modernste softwaretools om de ontwerpen zichtbaarder en het bouwproces efficiënter te maken.

 

Van voedingsindustrie over wellnesscentra tot projecten in de welzijns- en zorgcentra, altijd is duurzaamheid en efficiëntie het primaire uitgangspunt. Passieve maatregelen, hergebruik van warmte of koude, energiebesparende ingrepen en het inzetten van hernieuwbare energiebronnen worden getoetst aan de noden van het project en het beschikbare budget. Samenwerken met de andere afdelingen van BM Engineering en met externe bouwpartners binnen het BIM-model zorgt voor een vlotte samenwerking en een perfecte inpassing van de technieken, zowel esthetisch als functioneel.

Projecten

Pleinschool

Westvlees

SOK Kachtem

Hotel Serwir - uitbreiding