BIM

BIM of Building Information Modeling laat toe om de samenwerking tussen verschillende bouwpartners te optimaliseren. Door samen te werken in een digitaal database-gerelateerd 3D-model verlopen zowel het modelleren (tekenen) als het communiceren en het coördineren efficiënter dan bij een klassiek bouwproces. 

BM Engineering staat bekend als een voortrekker in het BIM-gebeuren. Binnen het studiebureau wordt het BIM-principe op alle projecten toegepast en staat de interactie tussen de verschillende afdelingen centraal. Alle projecten worden in Revit getekend en de diverse modellen worden over de afdelingen heen uitgewisseld. Door het multidisciplinair karakter van het studiebureau kunnen we het volledige ontwerp in BIM aanbieden.

 

De expertise die we de voorbije jaren opbouwden, proberen we bij iedere samenwerking ook zoveel mogelijk te delen met alle bouwpartners. Ondertussen hebben we ook ervaring met Open BIM – BIM over verschillende ontwerpprogramma’s heen – en namen we in diverse projecten de rol van BIM-manager op. Via een BIM-protocol dat aandacht heeft voor de drie sleutelfactoren van BIM – modelleren, coördineren en communiceren – wordt de samenwerking tussen de verschillende bouwpartners daarbij naar een hoger niveau getild en vermindert de foutenlast in de ontwerpfase. Daardoor kan er op de werf efficiënter worden gewerkt en kunnen de timing en het budget van een project beter worden bewaakt.

 

Om zowel bouwpartners als bouwheren te overtuigen om volgens het BIM-proces te werken, geven we hierover ook presentaties.

Projecten

Klavertjes

SPIE - QUBUS

Alheembouw kantoren

ECS Venlo