news-oude-kale-00001.jpg

Opwaardering voor waterloop Oude Kale naast nieuwe sporthal in Nevele

04/05/2016

Vlakbij het Afleidingskanaal van de Leie – ook gekend als kanaal van Schipdonk – in Nevele bouwt Farys (voorheen TMVW) in opdracht van de gemeente en in samenwerking met de architecten Deryckere - Moerman en BM Engineering een nieuwe sporthal. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wil van die gelegenheid gebruik maken om ook de Oude Kale – een ingekokerd riviertje naast de sporthal – over een lengte van 100 meter open te maken en op te waarderen. De afdeling Civil Engineering van BM zorgde samen met de architecten voor een ontwerp dat stabiliteit koppelt aan een natuurlijke afstemming met de aanwezige fauna en flora.

Het is het gedeelte van de Oude Kale stroomafwaarts van de sifon onder het Afleidingskanaal dat zal worden opengelegd. Omwille van werken aan het kanaal in het verleden werd de waterloop toen ingekokerd op het nog braakliggend terrein. De Oude Kale speelt ook een rol in de aanvoer voor het waterproductiecentrum voor drinkwater van Kluizen (Evergem). Daarom moet binnen het decreet integraal waterbeheer ook voor deze waterloop de ‘goede toestand’ bereikt worden op het vlak van ecologische kwaliteit van de oever- en waterzone, wat het opnieuw openleggen van de waterloop inhoudt. Bovendien laat een open waterloop ook een hogere waterdoorvoer toe, heeft hij een groter bufferend vermogen bij hevige neerslag en is toezicht en onderhoud makkelijker dan bij een ingekokerde versie. Het zorgt er ook voor dat de Oude Kale opnieuw geïntegreerd wordt als groen-blauw lint in het eerder verstedelijkte landschap, en aansluit bij de stroomopwaartse loop aan de andere zijde van het kanaal, in het dorpscentrum van Nevele.

 

De waterweg loopt echter vlak naast de nieuwe sporthal. Ertussen moet ook nog een weg voorzien voor zwaar verkeer worden aangelegd. Om plaats te winnen, wordt aan de kant van de sporthal een betonnen kaaimuur gebouwd. De basis wordt gevormd door een verankerde secanspalenwand. Daartegen wordt een wand in zichtbeton geplaatst die aansluit bij het uitzicht van de sporthal. Aan de andere kant van de waterloop komt een gewoon oevertalud. BM onderzocht de kwaliteit van de bodem en voorzag oeverversterking om de stabiliteit van het talud te waarborgen. In het oevertalud worden twee verpozingsplaatsen voorzien waarbij men dichter bij het water kan komen via een trap die gevormd wordt door schanskorven.

 

De inkokering van De Oude Kale bestaat uit 2 buizen van 1,2m. In de toekomst wordt dit een open waterloop met een watervlak van 3 meter breed. Extra uitdaging was dat er op vraag van de VMM geen betonplaat komt op de bodem van de Oude Kale, om de fauna en flora op natuurlijke wijze vrij spel te geven.

 

BM maakte ook de studie voor twee bruggen die in de eerste plannen werden voorzien, maar om budgettaire redenen het eindontwerp niet haalden. Het project – een investering van 800.000 euro met een voorziene duur van 100 werkdagen – is aanbesteed en zal nog dit najaar van start gaan.

 

Bouwpartners:

  • VMM – opdrachtgever
  • Architectenbureau Dirk Moerman – Levi Deryckere (Izegem) – architect 

logo.svg

Opwaardering voor waterloop Oude Kale naast nieuwe sporthal in Nevele

Opwaardering voor waterloop Oude Kale naast nieuwe sporthal in Nevele

Vlakbij het Afleidingskanaal van de Leie – ook gekend als kanaal van Schipdonk – in Nevele bouwt Farys (voorheen TMVW) in opdracht van de gemeente en in samenwerking met de architecten Deryckere - Moerman en BM Engineering een nieuwe sporthal. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wil van die gelegenheid gebruik maken om ook de Oude Kale – een ingekokerd riviertje naast de sporthal – over een lengte van 100 meter open te maken en op te waarderen. De afdeling Civil Engineering van BM zorgde samen met de architecten voor een ontwerp dat stabiliteit koppelt aan een natuurlijke afstemming met de aanwezige fauna en flora.

Het is het gedeelte van de Oude Kale stroomafwaarts van de sifon onder het Afleidingskanaal dat zal worden opengelegd. Omwille van werken aan het kanaal in het verleden werd de waterloop toen ingekokerd op het nog braakliggend terrein. De Oude Kale speelt ook een rol in de aanvoer voor het waterproductiecentrum voor drinkwater van Kluizen (Evergem). Daarom moet binnen het decreet integraal waterbeheer ook voor deze waterloop de ‘goede toestand’ bereikt worden op het vlak van ecologische kwaliteit van de oever- en waterzone, wat het opnieuw openleggen van de waterloop inhoudt. Bovendien laat een open waterloop ook een hogere waterdoorvoer toe, heeft hij een groter bufferend vermogen bij hevige neerslag en is toezicht en onderhoud makkelijker dan bij een ingekokerde versie. Het zorgt er ook voor dat de Oude Kale opnieuw geïntegreerd wordt als groen-blauw lint in het eerder verstedelijkte landschap, en aansluit bij de stroomopwaartse loop aan de andere zijde van het kanaal, in het dorpscentrum van Nevele.

 

De waterweg loopt echter vlak naast de nieuwe sporthal. Ertussen moet ook nog een weg voorzien voor zwaar verkeer worden aangelegd. Om plaats te winnen, wordt aan de kant van de sporthal een betonnen kaaimuur gebouwd. De basis wordt gevormd door een verankerde secanspalenwand. Daartegen wordt een wand in zichtbeton geplaatst die aansluit bij het uitzicht van de sporthal. Aan de andere kant van de waterloop komt een gewoon oevertalud. BM onderzocht de kwaliteit van de bodem en voorzag oeverversterking om de stabiliteit van het talud te waarborgen. In het oevertalud worden twee verpozingsplaatsen voorzien waarbij men dichter bij het water kan komen via een trap die gevormd wordt door schanskorven.

 

De inkokering van De Oude Kale bestaat uit 2 buizen van 1,2m. In de toekomst wordt dit een open waterloop met een watervlak van 3 meter breed. Extra uitdaging was dat er op vraag van de VMM geen betonplaat komt op de bodem van de Oude Kale, om de fauna en flora op natuurlijke wijze vrij spel te geven.

 

BM maakte ook de studie voor twee bruggen die in de eerste plannen werden voorzien, maar om budgettaire redenen het eindontwerp niet haalden. Het project – een investering van 800.000 euro met een voorziene duur van 100 werkdagen – is aanbesteed en zal nog dit najaar van start gaan.

 

Bouwpartners:

  • VMM – opdrachtgever
  • Architectenbureau Dirk Moerman – Levi Deryckere (Izegem) – architect 

BM ENGINEERING | Beneluxlaan 1A | 8500 Kortrijk
tel +32(0)56 28 26 20 | info@bmengineering.be

SCHRIJF JE IN OP ONZE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE!