Continuïteit Studiebureel Stranger gegarandeerd na overname door BM Engineering

26/09/2018

BM Engineering uit Kortrijk nam midden september de activiteiten van Studiebureel Stranger bvba volledig over. De precaire gezondheidssituatie en het overlijden afgelopen zomer van bezieler Chris Stranger bracht de zoektocht naar continuïteit voor het Antwerpse bureau in een stroomversnelling. BM Engineering – dat de voorbije jaren doorgroeide tot een team van 6 partners-vennoten en 44 medewerkers – kan meer dan 50 jaar ervaring voorleggen in studies en ontwerpen van stabiliteit, duurzame technieken, project en civil engineering en building information management (BIM). De overname bezorgt de medewerkers en klanten van Studiebureel Stranger dus een stevig fundament voor de toekomst.

“We kenden de goeie reputatie van Studiebureel Stranger,” vertelt senior partner-vennoot Jan Leye van BM Engineering. “Onze afdeling Civil Engineering werkte de voorbije jaren immers mee aan de uitbouw van tankenparken in de Antwerpse haven. Daarbij zorgden wij voor het ontwerp van de faciliteiten aan land, terwijl Studiebureel Stranger instond voor de aanmeerkades. Toen Chris Stranger eerder dit jaar aangaf dat hij omwille van zijn wankele gezondheid op zoek was naar een overnemer, hebben we niet geaarzeld. Zijn spijtig overlijden, afgelopen zomer, bracht alles in een stroomversnelling, maar de overname werd in een bijzonder positieve sfeer afgerond. Als familiaal gegroeid bedrijf sluit ons DNA dan ook nauw aan bij dat van Studiebureel Stranger.”

 

BM Engineering verhuisde vorig jaar van Roeselare naar Kortrijk. Het nieuw kantoor in het Beneluxpark ligt op een boogscheut van de E17, wat de bereikbaarheid vanuit heel België optimaal maakt. Na de samensmelting van de studiebureaus Boucherie en Maes, net voor de eeuwwisseling, kende BM Engineering een continue groei met activiteiten in heel Vlaanderen. BM Engineering staat in voor ontwerp en studie van stabiliteit van gebouwen en constructies, speciale en duurzame technieken (hvac, elektriciteit, data,…), project engineering en civil engineering. Het bureau is ook een koploper in Vlaanderen in de doorgedreven integratie van BIM in het bouwproces. Daarbij werken alle bouwpartners samen rond een digitaal ontwerpmodel dat de basis vormt voor de uitvoering. Zo worden fouten op de werf vermeden, bouwtijden ingekort en data verzameld die ook relevant zijn bij de exploitatie van een gebouw.

 

De afdeling Civil Engineering ontwierp de voorbije jaren onder meer tunnels, bruggen, kaaimuren, rioleringsnetwerken en tankenparken. De ruime expertise en ervaring van Studiebureel Stranger op het vlak van watergebonden constructies en aanlegsteigers is een grote meerwaarde voor deze afdeling. “We zijn blij dat we met BM Engineering het levenswerk van Chris Stranger mogen verderzetten,” vertelt Jan Leye. “Anderzijds zal de ervaring en expertise van BM Engineering met het bredere bouwproces ook een versterking betekenen voor de activiteiten en klanten van Studiebureel Stranger.”

 

Studiebureel Stranger blijft actief onder de huidige naam en vanuit de Berchemlei 75 in Antwerpen. De 4 teamleden worden voortaan aangestuurd door Steven Van Poucke van BM Engineering.

 

 

Kortrijk-based BM Engineering took over all activities of Studiebureel Stranger bvba in mid-September. The poor health and the demise just this summer of driving force Chris Stranger accelerated the quest for continuity for the Antwerp agency. BM Engineering – which waxed into a team consisting of 6 partners and 44 members of staff in recent years – boasts over 50 years’ experience in the engineering and the design of stability, sustainable building services, project and civil engineering and building information management (BIM). Which means the takeover is giving Studiebureel Stranger’s staff and customers a solid foundation for the future.

 

“We were keenly aware of Studiebureel Stranger’s excellent reputation,” BM Engineering senior partner Jan Leye explains. “All the more so as our Civil Engineering department has been assisting with the development of tank farms in the Port of Antwerp in recent years, for which we handled the design of the landside facilities, whereas Studiebureel Stranger was responsible for the mooring quays. When Chris Stranger announced that he was looking for a buyer earlier this year due to ill health, we didn’t think twice. His sad passing just this summer accelerated matters, but the takeover was finalised in a very positive atmosphere. As a family business, our DNA is closely in keeping with that of Studiebureel Stranger.”

 

Last year saw BM Engineering relocate from Roeselare to Kortrijk. The company’s new offices at the Benelux business park are a mere stone’s throw from the E17 motorway, which makes the company headquarters eminently easy to reach from every corner of Belgium. Further to the merger of engineering consultancy agencies Boucherie and Maes, just before the turn of the century, BM Engineering enjoyed continuous growth, with activities across Flanders as a whole. BM Engineering specialises in the design and stability engineering of buildings and constructions, specialty and sustainable building services (hvac, electricity, data, etc.), project engineering and civil engineering. Moreover, the agency is recognised as a frontrunner in Flanders in the radical integration of BIM in the construction process, whereby all partners involved in the construction process work shoulder to shoulder around a digital design model which serves as the basis for the execution. This helps to avoid getting things wrong at the building site, acts to cut down on construction lead times and helps us gather data that are also relevant for the operational running of a given building.

 

In recent years, and in amongst other things, the company’s Civil Engineering department designed tunnels, bridges, quay walls, sewerage networks and tank farms. Studiebureel Stranger’s extensive expertise and experience in the area of water-bound constructions and landing stages constitutes a substantial added value for this department. “We are delighted to be able to continue Chris Stranger’s life work with BM Engineering,” Jan Leye goes on to add. “On the other hand, BM Engineering’s expertise and experience in the broader construction process will also act to strengthen Studiebureel Stranger’s activities and customer portfolio.”

 

Studiebureel Stranger will continue to operate under its current name and from its current address at 75 Berchemlei in Antwerp. The 4 team members will be headed up by BM Engineering’s Steven Van Poucke.

logo.svg

Continuïteit Studiebureel Stranger gegarandeerd na overname door BM Engineering

Continuïteit Studiebureel Stranger gegarandeerd na overname door BM Engineering
Continuïteit Studiebureel Stranger gegarandeerd na overname door BM Engineering

BM Engineering uit Kortrijk nam midden september de activiteiten van Studiebureel Stranger bvba volledig over. De precaire gezondheidssituatie en het overlijden afgelopen zomer van bezieler Chris Stranger bracht de zoektocht naar continuïteit voor het Antwerpse bureau in een stroomversnelling. BM Engineering – dat de voorbije jaren doorgroeide tot een team van 6 partners-vennoten en 44 medewerkers – kan meer dan 50 jaar ervaring voorleggen in studies en ontwerpen van stabiliteit, duurzame technieken, project en civil engineering en building information management (BIM). De overname bezorgt de medewerkers en klanten van Studiebureel Stranger dus een stevig fundament voor de toekomst.

“We kenden de goeie reputatie van Studiebureel Stranger,” vertelt senior partner-vennoot Jan Leye van BM Engineering. “Onze afdeling Civil Engineering werkte de voorbije jaren immers mee aan de uitbouw van tankenparken in de Antwerpse haven. Daarbij zorgden wij voor het ontwerp van de faciliteiten aan land, terwijl Studiebureel Stranger instond voor de aanmeerkades. Toen Chris Stranger eerder dit jaar aangaf dat hij omwille van zijn wankele gezondheid op zoek was naar een overnemer, hebben we niet geaarzeld. Zijn spijtig overlijden, afgelopen zomer, bracht alles in een stroomversnelling, maar de overname werd in een bijzonder positieve sfeer afgerond. Als familiaal gegroeid bedrijf sluit ons DNA dan ook nauw aan bij dat van Studiebureel Stranger.”

 

BM Engineering verhuisde vorig jaar van Roeselare naar Kortrijk. Het nieuw kantoor in het Beneluxpark ligt op een boogscheut van de E17, wat de bereikbaarheid vanuit heel België optimaal maakt. Na de samensmelting van de studiebureaus Boucherie en Maes, net voor de eeuwwisseling, kende BM Engineering een continue groei met activiteiten in heel Vlaanderen. BM Engineering staat in voor ontwerp en studie van stabiliteit van gebouwen en constructies, speciale en duurzame technieken (hvac, elektriciteit, data,…), project engineering en civil engineering. Het bureau is ook een koploper in Vlaanderen in de doorgedreven integratie van BIM in het bouwproces. Daarbij werken alle bouwpartners samen rond een digitaal ontwerpmodel dat de basis vormt voor de uitvoering. Zo worden fouten op de werf vermeden, bouwtijden ingekort en data verzameld die ook relevant zijn bij de exploitatie van een gebouw.

 

De afdeling Civil Engineering ontwierp de voorbije jaren onder meer tunnels, bruggen, kaaimuren, rioleringsnetwerken en tankenparken. De ruime expertise en ervaring van Studiebureel Stranger op het vlak van watergebonden constructies en aanlegsteigers is een grote meerwaarde voor deze afdeling. “We zijn blij dat we met BM Engineering het levenswerk van Chris Stranger mogen verderzetten,” vertelt Jan Leye. “Anderzijds zal de ervaring en expertise van BM Engineering met het bredere bouwproces ook een versterking betekenen voor de activiteiten en klanten van Studiebureel Stranger.”

 

Studiebureel Stranger blijft actief onder de huidige naam en vanuit de Berchemlei 75 in Antwerpen. De 4 teamleden worden voortaan aangestuurd door Steven Van Poucke van BM Engineering.

 

 

Kortrijk-based BM Engineering took over all activities of Studiebureel Stranger bvba in mid-September. The poor health and the demise just this summer of driving force Chris Stranger accelerated the quest for continuity for the Antwerp agency. BM Engineering – which waxed into a team consisting of 6 partners and 44 members of staff in recent years – boasts over 50 years’ experience in the engineering and the design of stability, sustainable building services, project and civil engineering and building information management (BIM). Which means the takeover is giving Studiebureel Stranger’s staff and customers a solid foundation for the future.

 

“We were keenly aware of Studiebureel Stranger’s excellent reputation,” BM Engineering senior partner Jan Leye explains. “All the more so as our Civil Engineering department has been assisting with the development of tank farms in the Port of Antwerp in recent years, for which we handled the design of the landside facilities, whereas Studiebureel Stranger was responsible for the mooring quays. When Chris Stranger announced that he was looking for a buyer earlier this year due to ill health, we didn’t think twice. His sad passing just this summer accelerated matters, but the takeover was finalised in a very positive atmosphere. As a family business, our DNA is closely in keeping with that of Studiebureel Stranger.”

 

Last year saw BM Engineering relocate from Roeselare to Kortrijk. The company’s new offices at the Benelux business park are a mere stone’s throw from the E17 motorway, which makes the company headquarters eminently easy to reach from every corner of Belgium. Further to the merger of engineering consultancy agencies Boucherie and Maes, just before the turn of the century, BM Engineering enjoyed continuous growth, with activities across Flanders as a whole. BM Engineering specialises in the design and stability engineering of buildings and constructions, specialty and sustainable building services (hvac, electricity, data, etc.), project engineering and civil engineering. Moreover, the agency is recognised as a frontrunner in Flanders in the radical integration of BIM in the construction process, whereby all partners involved in the construction process work shoulder to shoulder around a digital design model which serves as the basis for the execution. This helps to avoid getting things wrong at the building site, acts to cut down on construction lead times and helps us gather data that are also relevant for the operational running of a given building.

 

In recent years, and in amongst other things, the company’s Civil Engineering department designed tunnels, bridges, quay walls, sewerage networks and tank farms. Studiebureel Stranger’s extensive expertise and experience in the area of water-bound constructions and landing stages constitutes a substantial added value for this department. “We are delighted to be able to continue Chris Stranger’s life work with BM Engineering,” Jan Leye goes on to add. “On the other hand, BM Engineering’s expertise and experience in the broader construction process will also act to strengthen Studiebureel Stranger’s activities and customer portfolio.”

 

Studiebureel Stranger will continue to operate under its current name and from its current address at 75 Berchemlei in Antwerp. The 4 team members will be headed up by BM Engineering’s Steven Van Poucke.

BM ENGINEERING | Beneluxlaan 1A | 8500 Kortrijk
tel +32(0)56 28 26 20 | info@bmengineering.be

SCHRIJF JE IN OP ONZE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE!